PTJOSA
PTJOSA - Presentació multimèdia de l'empresa en Power Point.