RESIDAE BARCELONA REAL SATE CONSULTANCY
RESIDAE BARCELONA REAL SATE CONSULTANCY - Disseny d’stand per a fira a Sant Petersburg. Producció de tot el material necessari (lones, roll-ups, fullets en rus, flyers, etc.).